Arkivet 2006

Första inköpen...


Så var pelargondagen 20/5-2006 i Danshallen i Belganet över. Jag har nu mindre pengar i börsen men fler pelargoner
på balkongen :-)

Johns växtsevice samt några av pelargonsällskapets medlemmar sålde sticklingar och plantor. Och det var många som hittade hit och trängseln runt blomborden blev stor.

Blommor i långa rader...

Utställning av Johns växtservice vackra moderplantor. Längst bak Wedding Royal, främst Vancouver Centennial

Occold Shield

Honeywood Susann

Pelargonsällskapets representant var närvarande

Denna sort blev en av mina inköp - Green Gold


Tillbaka till Arkivsidan